Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 26/5

(BĐT) - Trong ngày 26/5/2020, trên phạm vi cả nước có 692 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2020.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Phú Lương và nhánh đường dây 110kV cấp điện cho trạm. Cụ thể: Gói thầu 8 Cung cấp máy biến áp, với giá gói thầu là 40.199.764.784 đồng; Gói thầu 9 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp, với giá gói thầu là 64.212.015.267 đồng; Gói thầu 10 Xây dựng trạm biến áp, với giá gói thầu là 20.982.601.771 đồng; Gói thầu 11 Xây dựng tuyến cáp ngầm, với giá gói thầu là 83.515.814.652 đồng.

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 39 (gói thầu EPC) Các thiết bị y tế còn lại + xây dựng khu nhà xạ trị + chi phí thiết kế thi công - dự toán và các hạng mục phụ trợ liên quan (bao gồm chi phí hạng mục chung và chi phí kiểm định chuyên môn, chi phí khoan khảo sát địa chất), với giá gói thầu là 138.412.039.260 đồng.

Cục Tài vụ - Quản trị thuộc Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp máy soi hành lý, hàng hóa năm 2020, với giá gói thầu là 55.152.109.000 đồng.

Công ty Điện lực Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp trụ bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông đúc sẵn, với giá gói thầu là 34.048.155.900 đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 305.347.994.365 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 489,977 tỷ đồng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Cụ thể: Gói thầu số 8 (TV8-QT1) Tư vấn hỗ trợ quản lý hợp đồng EPC và một số hạng mục, với giá gói thầu là 27,946 tỷ đồng; Gói thầu số 9 (XL01-QT1) Thi công xây dựng khu nhà trực vận hành và nhà ở cho cán bộ công nhân viên thực hiện nhiệm vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, với giá gói thầu là 243,568 tỷ đồng; Gói thầu số 10 (XL02-QT1) Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống cung cấp nước ngọt cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, với giá gói thầu là 89,158 tỷ đồng.

Chuyên đề