Đến 31/10, tổng nợ thuế hơn 107,7 nghìn tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu được Tổng cục Thuế công bố ngày 8/11 cho biết, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/10/2022 là 125.996 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/9/2022, tăng 9,5% so với thời điểm ngày 31/12/2021, và tăng 7 % so với cùng kỳ năm 2021.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/10/2022 là 107.769 tỷ đồng, giảm 0,6% so với thời điểm ngày 30/9/2022, tăng 12,7% so với thời điểm ngày 31/12/2021, tăng 0,6% so với cùng kỳ 2021.

Về kết quả thu hồi nợ thuế, số nợ thuế thu hồi được trong tháng 10/2022 ước đạt 2.336 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 10/2022 thu được 27.936 tỷ đồng (bằng 66,5% chỉ tiêu thu nợ năm 2022).

Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 tính đến thời điểm 31/10/2022 là 10,7%. Trong đó: Tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2022 là 7 %; Tỷ lệ tiền thuế nợ không còn khả năng thu trên dự toán năm 2022 là 3,2%.

Về xử lý khoanh nợ, xoá nợ thuế không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, trong 10 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN ước đạt 2.405 tỷ đồng.

Lũy kế kết quả xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực (1/7/2020) đến cuối tháng 10/2022 ước đạt 34.877 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 28.217 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.660 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra kiểm tra thuế, tính đến hết ngày 31/10/2022, toàn ngành thuế đã thực hiện được 55.840 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 75,56% kế hoạch năm 2022 và bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 51.221,8 tỷ đồng, bằng 138,79% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 12.232,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.805,7 tỷ đồng; giảm lỗ là 37.183,4 tỷ đồng.

Về công tác hoàn thuế, tính đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan thuế đã ban hành 16.951 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 124.123 tỷ đồng, bằng 81% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2022 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư