(BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng (đợt 2) công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu kinh tế Vũng Áng (giai đoạn 1). Công trình có tổng mức đầu tư 392,765 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng và chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu 02.XL Nạo vét, sửa chữa hệ thống tuyến ống thu gom nước thải tại khu A, B thuộc Khu công nghiệp Vũng Áng 1 (giá gói thầu 3,29 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu 02.GS Tư vấn giám sát thi công (chỉ định thầu); Gói thầu 02.BH Bảo hiểm gói thầu 02.XL (chỉ định thầu).