(BĐT) - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 16 gói thầu thuộc Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc - TP. Yên Bái với tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng vừa được công bố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý III/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi một số gói thầu thuộc Chương trình gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục sử dụng vốn dư thuộc Dự án (giá gói thầu 1,328 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng công trình nâng cấp cầu trên đường Lê Lợi (giá gói thầu 13,3 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ (giá gói thầu 8,7 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành (lý trình từ Km0 + 271,38m đến lý trình Km1, giá gói thầu 26,9 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành (lý trình từ Km1 đến lý trình Km3, giá gói thầu 38,2 tỷ đồng); Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành (lý trình từ Km3 đến lý trình Km4 + 424,57m, giá gói thầu 25,6 tỷ đồng).