(BĐT) - Đài Truyền hình Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói thầu năm 2021 (lần 2) của Dự án thành phần I Đầu tư trang thiết bị (thuộc Dự án Nâng cao năng lực sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc của Ban Truyền hình tiếng dân tộc).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 9/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Cung cấp bộ dựng loại cao - năm 2021 (lần 2) với giá là 28,79 tỷ đồng). 2 gói thầu thực hiện theo hình thức mua sắm trực tiếp gồm: Gói thầu Cung cấp Camera cầm tay - năm 2021 (lần 2) với giá là 6,201 tỷ đồng và Gói thầu Cung cấp thẻ nhớ máy quay - năm 2021 (lần 2) với giá 3,123 tỷ đồng.

Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thiết bị năm 2021 (lần 2); Gói thầu Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thiết bị năm 2021 (lần 2); Gói thầu Giám sát lắp đặt thiết bị năm 2021 (lần 2) sẽ được chỉ định thầu.

Dự án thành phần I Đầu tư trang thiết bị có tổng mức đầu tư là 389 tỷ đồng.