(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) cho biết, từ ngày 5/9 đến ngày 25/9/2020, đơn vị đã phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Xây lắp các khối nhà và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. Đây là gói thầu xây lắp chính của Dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1).
Phối cảnh Dự án khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng. Ảnh: Semcorp

Phối cảnh Dự án khu công viên phần mềm số 2 tại Đà Nẵng. Ảnh: Semcorp

Gói thầu có giá dự toán được duyệt 629,628 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 21,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 799,582 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP. Đà Nẵng. Thời gian hoàn thành Dự án vào năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, 14 gói thầu thuộc Dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong đó, 3 gói thầu đã được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.