(BĐT) - Mới đây, Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải (bên mời thầu) đã đóng thầu 3 gói thầu xây lắp (XL02, XL03 và XL04) và gia hạn đóng thầu Gói thầu XL01 thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. 4 gói thầu này có tổng giá gói thầu là 6.922 tỷ đồng.
Có tổng số 13 nhà thầu nộp HSDT tại 3 gói thầu xây lắp (XL02, XL03 và XL04) thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Lê Tiên

Có tổng số 13 nhà thầu nộp HSDT tại 3 gói thầu xây lắp (XL02, XL03 và XL04) thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Lê Tiên

Dự án nêu trên là 1 trong 3 dự án thành phần thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 -2020 được chuyển đổi từ phương thức đầu tư đối tác công - tư (PPP) sang đầu tư hoàn toàn bằng vốn ngân sách nhà nước. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, bắt đầu phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 6/8/2020.

Đối với Gói thầu XL01 Thi công xây dựng đoạn Km134+000 - Km154+000, nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối Quốc lộ 1 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá dự toán điều chỉnh là 1.745 tỷ đồng. Đến thời điểm đóng thầu (9h ngày 4/9/2020), chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT là Liên danh Tổng công ty Thăng Long - Công ty CP Đạt Phương - Công ty TNHH Tự Lập. “Mặc dù có 41 nhà thầu mua HSMT nhưng chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT. Đây là tình huống trong đấu thầu nên Ban Quản lý dự án 7 đã xin ý kiến và được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đồng ý gia hạn thời điểm đóng thầu (lần 2) đến 9h ngày 14/9/2020. Bên mời thầu cũng đã trả nguyên trạng HSDT của Liên danh nhà thầu ngay trong ngày 4/9/2020”, cán bộ của Bộ GTVT cho biết.

Đối với Gói thầu XL02 Thi công xây dựng đoạn Km154+000 - Km168+000, nút giao Chợ Lầu có giá dự toán điều chỉnh là 901,5 tỷ đồng, có 42 nhà thầu mua HSMT. Có 4 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long; Liên danh Công ty CP Licogi 16 - Công ty CP Đầu tư xây dựng 194; Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Công ty TNHH Nhạc Sơn - Công ty CP Hải Đăng. Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 700 ngày, 3 nhà thầu còn lại đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Đối với Gói thầu XL01 Thi công xây dựng đoạn Km134+000 - Km154+000, nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối Quốc lộ 1, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có 1 nhà thầu nộp HSDT. Ban Quản lý dự án 7 đã xin ý kiến và được Bộ GTVT đồng ý gia hạn thời điểm đóng thầu (lần 2) đến 9h ngày 14/9/2020.

Đối với Gói thầu XL03 Thi công xây dựng đoạn Km168+000 - K185+400, nút giao Đại Ninh có giá dự toán điều chỉnh là 1.032,6 tỷ đồng, có 33 nhà thầu mua HSMT. Có 6 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Tổng công ty Xây dựng số 1 - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6; Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hải Thạch; Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 - Công ty CP 471; Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành; Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH Xây dựng cơ bản Rạng Đông - Công ty TNHH Định An; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8. Trong 6 nhà thầu nộp HSDT, có 2 nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 710 ngày, 4 nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Đối với Gói thầu XL04 Thi công xây dựng đoạn Km185+400 - Km235+000, nút giao Ma Lâm, nút giao Phan Thiết (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá dự toán điều chỉnh là 3.242,9 tỷ đồng, có 25 nhà thầu mua HSMT. Có 3 nhà thầu nộp HSDT, gồm: Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C; Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Đạt Phương; Liên danh Công ty CP Tập đoàn Cienco4 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành. Các nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng. Đáng chú ý, HSDT của Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty CP Đạt Phương có thỏa thuận liên danh nhưng không ghi ngày tháng.

Theo TS. Nguyễn Việt Hùng - chuyên gia về đấu thầu, việc thỏa thuận Liên danh không ghi ngày tháng thì không có giá trị pháp lý đối với nội dung Liên danh, nên HSDT của nhà thầu sẽ bị loại mà không cần phải làm rõ.