(BĐT) - Tính đến 0h01 ngày 30/3/2021, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (trước đây là Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 25 trong số 28 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho các tuyến xe buýt tại Hà Nội trong 5 năm tới. Tổng giá các gói thầu này lên tới hơn 2.500 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

28 gói thầu thuộc 2 dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội do Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Cụ thể, ngày 19/2/2021, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 11 tuyến buýt (các tuyến số: 11, 12, 16, 24, 28, 29, 41, 44, 46, 72, 74) với tổng giá dự toán là 1.370,493 tỷ đồng.

Ngày 18/9/2020, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với 17 tuyến buýt (tuyến số 66, 67, 69, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127) với tổng giá dự toán 1.122,395 tỷ đồng.

Các gói thầu đều lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Trong số 25 gói thầu đã chọn được nhà thầu trúng thầu, 12 gói thầu được tổ chức đấu thầu không qua mạng, bên mời thầu không công khai danh sách các nhà thầu tham gia và lý do không trúng thầu; 13 gói thầu tổ chức đấu thầu qua mạng, chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham gia và trúng thầu.

Có 3 gói thầu phải hủy thầu. Trong đó, Gói thầu số 10 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 120: Hoàng Cầu - Hoàng Mai và Gói thầu số 17 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 127: Long Biên - Cảng Hà Nội - Long Biên hủy thầu với lý do không có nhà thầu nào nộp HSDT. Gói thầu số 11 Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho tuyến buýt số 121: Cầu Giấy - Định Công - Giáp Bát hủy thầu do tất cả HSDT của các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Theo kết quả được công bố, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã trúng thầu 13/25 gói thầu. 13 gói thầu này có tổng giá gói thầu là 1.210,996 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.210,65 tỷ đồng, giảm giá 346 triệu đồng. Cả 13 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,05%.

Tại các gói thầu còn lại, Công ty TNHH Bắc Hà trúng 2 gói gồm tuyến buýt số 44: Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình (giá trúng thầu 83,7 tỷ đồng) và tuyến buýt số 41: Nghi Tàm - Bến xe Giáp Bát (giá trúng thầu 71,611 tỷ đồng). Tỷ lệ tiết kiệm đều là 0,2%.

Công ty CP Vận tải Newway trúng Gói thầu Tuyến buýt số 69: Bác Cổ - Dương Quang (Gia Lâm) với giá trúng thầu 56,1 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,03%. Công ty CP Xe khách Hà Nội trúng 2 gói thầu (Tuyến buýt số 124: Bến xe Yên Nghĩa - Thị trấn Chúc Sơn - Thị trấn Kim Bài và Tuyến buýt số 122: Bến xe Gia Lâm - Khu công nghiệp Bắc Thăng Long) với tỷ lệ tiết kiệm lần lượt là 0,08% và 0,06%.

Công ty CP Vận tải thương mại và Du lịch Đông Anh trúng 2 gói thầu: Tuyến buýt số 46: Bến xe Mỹ Đình - thị trấn Đông Anh; Tuyến buýt số 123: Bến xe Yên Nghĩa - Hồng Dương (Thanh Oai) với tỷ lệ tiết kiệm lần lượt là 0,2% - 0,08%.

Công ty CP Ô tô khách Hà Tây trúng 2 gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm là 0,05 - 0,007%); Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh trúng 1 gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm 0,04%); Công ty CP Ô tô vận tải Hà Tây trúng 1 gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm 0,006%).

Gói thầu có giá trị lớn nhất với giá dự toán 311,583 tỷ đồng (Tuyến buýt số 74: Bến xe Mỹ Đình - Xuân Khanh) sẽ do Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân đảm nhận. Giá trúng thầu của doanh nghiệp này là 300,350 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,6%.