Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 thông báo bán tài sản thanh lý như sau:

Gói 01: Hệ thống trạm lạnh công suất 90 tấn/ngày;

Gói 02: Hệ thống băng tải vận chuyển bê tông;

Gói 04: 01 Trạm trộn bê tông CVC 60m3/h trục đứng;

Gói 06: Trạm cân ô tô 80 tấn.

Hình thức đấu giá: Bỏ giá kín.

Địa điểm xem tài sản: Công trường Thủy điện Đăkdrinh - Huyện Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 8/04/2016 đến hết ngày 20/ 04/2016.

Thời gian mở hồ sơ chào giá: 10 giờ 00 ngày 20/4/2016.

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ tại: Phòng Cơ giới vật tư. Địa chỉ: Số 35, đường số 2, Khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ Anh Sản ĐT: 083.5191649, 0905743622.