(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị và khung thép nhà xưởng.

2. Giá khởi điểm: 616.935.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng). Giá không bao gồm thuế GTGT.

Mọi chi phí liên quan đến việc di chuyển, tháo dỡ, phí công chứng, chi phí khác nếu phát sinh do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Từ ngày 28/11/2016 đến hết ngày 02/12/2016.

4. Bán hồ sơ: Ngày 05/12/2016 và 06/12/2016.

- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ.

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

5. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 06/12/2016.

6. Nhận hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Ngày 07/12/2016 và ngày 08/12/2016. 

7. Tổ chức đấu giá: Ngày 12/12/2016.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.