(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ.

2. Giá khởi điểm: 2.013.494.054 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm mười ba triệu, bốn trăm chín mươi bốn nghìn, không trăm năm mươi bốn đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 22/11/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 25/11/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 28/11/2016.

6. Tổ chức phiên đấu giá: Ngày 06/12/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.