Đấu giá chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư đô thị tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Khu đất thực hiện Dự án có tổng mặt bằng 92.648,9 m2; trong đó, diện tích đất ở là 32.018,47 m2, đất ở liền kề là 18.342,3m2, đất ở biệt thự là 7.207,04m2… Khu đất có vị trí tại phường Noong Bua và phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ (đối với diện tích đất thương mại dịch vụ); đất ở tại đô thị (với các vị trí đất ở liền kề, đất biệt thự). Ngoài ra, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bàn giao quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội cho chính quyền địa phương quản lý. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Theo thông báo đấu giá, giá khởi điểm đấu giá của quyền sử dụng đất nêu trên là 148,887 tỷ đồng. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, các chi phí cho việc thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 10 - 22/11/2022. Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ sơ tuyển để đánh giá năng lực. Kết quả sơ tuyển được công khai ngày 23/11/2022.

Công ty Đấu giá hợp danh DVL nhận phiếu trả giá từ ngày 22 - 24/11/2022. Kết quả trúng đấu giá được công bố vào ngày 25/11/2022.

Được biết, tháng 8/2022, quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít đã được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên tổ chức đấu giá (dự kiến vào ngày 19/8/2022). Tuy nhiên, sau lần đấu giá này, tài sản này vẫn chưa được bán đấu giá thành công.

Chuyên đề