Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất dự án văn phòng - nhà nghỉ tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp đang thông báo bán đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu văn phòng - nhà nghỉ.

Khu đất có tổng diện tích là 7.506,9 m2. Mục đích sử dụng là đất thương mại - dịch vụ (thửa số 98, tờ bản đồ số 41), thời hạn cho thuê 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Vị trí khu đất tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Giá khởi điểm đấu giá là 48,337 tỷ đồng. Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực thực hiện Dự án; có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất theo quy định.

Ngoài ra, đối tượng tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất theo quy định của Luật Đất đai 2013; đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 8/2018-QĐ-UBND ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp để thực hiện phương án đầu tư Dự án số 2496/QĐ-UBND của UBND huyện Hồng Ngự.

Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết tới ngày 21/2/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 1/3/2023 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.

Chuyên đề