(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Vũ và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Đông Triều đang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 56 ô đất tại thị xã Đông Triều. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 49,342 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quyền sử dụng 56 ô đất được bán đấu giá gồm: 6 ô đất tại xã Tân Việt; 12 ô đất tại xã Hồng Thái Đông; 6 ô đất tại phường Hồng Phong; 17 ô đất tại xã Bình Khê; 9 ô đất tại xã Nguyễn Huệ; 6 ô đất tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Các ô đất được bán đấu giá riêng lẻ từng ô đất theo nguyên hiện trạng, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Cụ thể, 6 ô đất tại xã Tân Việt có diện tích 200 m2/ô đất; đơn giá là 4,55 - 4,79 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 910 - 958 triệu đồng/ô đất.

12 ô đất tại xã Hồng Thái Đông có diện tích từ 160 - 208 m2/ô đất; đơn giá là 3,86 - 7,16 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 752 - 1.145, 6 triệu đồng/ô đất.

6 ô đất tại phường Hồng Phong có diện tích từ 238 - 267,8 m2/ô đất; đơn giá là 5,81 - 7,28 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 1.472,2 - 1.949,5 triệu đồng/ô đất.

17 ô đất tại xã Bình Khê có diện tích từ 110 - 190 m2/ô đất; đơn giá là 3,6 - 5,07 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 454,3 - 1.117,8 triệu đồng/ô đất.

9 ô đất tại xã Nguyễn Huệ có diện tích từ 150 - 171 m2/ô đất; đơn giá là 2,78 - 3,22 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 435 - 519,8 triệu đồng/ô đất.

6 ô đất tại phường Hưng Đạo có diện tích từ 153,4 - 210,4 m2/ô đất; đơn giá là 6,11 - 6,77 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm là 1.038 - 1.285,5 triệu đồng/ô đất.

Giá khởi điểm các ô đất đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ và các chi phí cho việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 15/10/2021 tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm văn hóa Thể thao thị xã Đông Triều. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất; phương thức trả giá lên.