Đấu giá 49 thửa đất dự án Khu đô thị Sa Động tại Quảng Bình

(BĐT) - Ngày 27/10, Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 49 thửa đất ở thuộc Dự án tạo quỹ đất Khu đô thị Sa Động tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, tổng diện tích các thửa đất là 9.157,9m2. Mỗi lô đất đấu giá có diện tích từ 168 m2 đến 348,2m2/lô. Giá khởi điểm mỗi lô đất từ 4,536 tỷ đồng đến 11,281 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá là 247,331 tỷ đồng.

Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí, lệ phí và các chi phí khác phục vụ cho việc kê khai đăng ký quyền sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá từ ngày 3/10 đến ngày 24/10/2023. Buổi công bố giá đã trả được tổ chức vào ngày 27/10/2023 tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ.

Chuyên đề