(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT ven biển trong năm 2021 nhằm đánh giá toàn diện tình hình hoạt động của các KCN, KKT trên phạm vi cả nước.
Báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển 2021 sẽ thông tin về việc thu hút đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại các khu vực này. Ảnh: Nhã Chi

Báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển 2021 sẽ thông tin về việc thu hút đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại các khu vực này. Ảnh: Nhã Chi

Trong đó, Bộ KH&ĐT đề nghị tập trung làm rõ kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại và kiến nghị phương án xử lý (nếu có). Cần cung cấp thông tin cụ thể về tình hình xây dựng và phát triển các KCN, KKT ven biển trên địa bàn trong năm 2021 và lũy kế đến thời điểm báo cáo theo các biểu mẫu. Cụ thể, cần báo cáo về tình hình thu hút đầu tư vào KCN năm 2021 gồm: tình hình cấp, điều chỉnh và thu hồi các dự án đầu tư nước ngoài cũng như các dự án đầu tư trong nước; tình hình sản xuất, kinh doanh của các dự án đầu tư năm 2021... Trong nội dung báo cáo cần thông tin về tình hình thành lập mới, điều chỉnh diện tích và thu hồi KCN; tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN; danh mục các KCN nằm trong quy hoạch còn hiệu lực…

Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu Ban Quản lý KCN, KKT các địa phương báo cáo về tình hình thu hút đầu tư tại KKT ven biển năm 2021; tình hình quy hoạch, sử dụng đất tại KKT ven biển cũng như tình hình thu hút dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KKT ven biển năm 2021.

Báo cáo gửi về Bộ KH&ĐT trước ngày 27/12/2021.