Đánh giá toàn diện 5 năm hoạt động Quỹ Bảo trì đường bộ

(BĐT) - Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) dự kiến sẽ được Bộ GTVT tổ chức vào cuối tháng 9. Hội nghị nhằm thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và các biện pháp tháo gỡ trong quá trình tổ chức hoạt động của Quỹ ở Trung ương và địa phương.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trên cơ sở thực hiện hoạt động, Hội đồng Quỹ BTĐB sẽ rà soát, kiến nghị Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định liên quan nhằm duy trì hoạt động của Quỹ ổn định, lâu dài, thu hút được các nguồn kinh phí cho hoạt động BTĐB.               

Chuyên đề