(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đợt 2) với tổng mức đầu tư 516,715 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số DN-W-01 Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa hệ thống hồ chứa và trạm bơm tại Đắk Mil (giá gói thầu 89,199 tỷ đồng); Gói thầu số DN-W-02 Xây dựng (10) đập dâng ở Cư Jút (giá gói thầu 154,884 tỷ đồng); Gói thầu số DN-W-03 Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh và đập dâng tại Đắk Mil (giá gói thầu 126,068 tỷ đồng).