Đã gia hạn hơn 78,5 nghìn tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế đến hết tháng 9/2021 cơ quan thuế thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn là khoảng 78.501 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó thuế giá trị gia tăng (GTGT) là khoảng 44.916 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) khoảng 30.887 tỷ đồng, thuế GTGT và TNCN của hộ kinh doanh khoảng 327 tỷ đồng, tiền thuê đất khoảng 2.371 tỷ đồng, số thuế đã nộp vào ngân sách là khoảng 36.200 tỷ đồng, số đang tiếp tục gia hạn là khoảng 42.301 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9/2021, cơ quan thuế đã tiếp tục thực hiện gia hạn tiền thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP khoảng 4.000 tỷ đồng; thu tiền thuế đã gia hạn của kỳ khai thuế tháng 3 và quý I/2021 hết thời gian gia hạn khoảng 4.831 tỷ đồng.

Chuyên đề