Đã gia hạn gần 67,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2021, lũy kế đến ngày 6/8/2021, cơ quan thuế đã nhận được 137.118 đơn đề nghị gia hạn của người nộp thuế. Trong đó, số đơn của DN, tổ chức là 118.143, số đơn của cá nhân là 18.975.
Lũy kế đến ngày 6/8/2021, cơ quan thuế đã nhận được 137.118 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Ảnh: Vi Vi
Lũy kế đến ngày 6/8/2021, cơ quan thuế đã nhận được 137.118 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Ảnh: Vi Vi

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 67.194 tỷ đồng. Trong đó, đã gia hạn thuế GTGT các tháng: 3, 4, 5, 6, quý I, quý II/2021 của DN, tổ chức là 35.741 tỷ đồng. Trong đó, tháng 3 là 7.458 tỷ đồng, tháng 4 là 6.992 tỷ đồng, tháng 5 là 6.123 tỷ đồng, tháng 6 là 7.084 tỷ đồng, quý I là 3.890 tỷ đồng, quý II là 4.191 tỷ đồng. Số thuế TNDN được gia hạn là khoảng 29.346 tỷ đồng. Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 261 tỷ đồng. Tiền thuê đất được gia hạn là 1.844 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, trong những tháng còn lại của năm nay, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện việc gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho DN và người dân theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 về giảm 30% thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay và các chính sách giảm phí, lệ phí khác... để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời những khó khăn cho DN và người dân, hồi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tổng kết, đánh giá hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ theo các nghị quyết, nghị định của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành trong thời gian qua để báo cáo Chính phủ, Quốc hội có căn cứ nghiên cứu, ban hành thêm các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân.

Chuyên đề