Đã gia hạn 57,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 7/2021, cơ quan thuế các cấp đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho 89,63 nghìn người nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. Tổng số tiền được gia hạn khoảng 57,6 nghìn tỷ đồng.
Đến hết tháng 7/2021, 89,63 nghìn người nộp thuế đã được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Ảnh: KT
Đến hết tháng 7/2021, 89,63 nghìn người nộp thuế đã được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Ảnh: KT

Trong những tháng còn lại của năm, cơ quan thuế sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện việc gia hạn, miễn, giảm tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 về giảm 30% thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay và các chính sách giảm phí, lệ phí khác... để tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, hồi phục và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ theo các nghị quyết, nghị định đã ban hành trong thời gian qua để báo cáo Chính phủ, Quốc hội có căn cứ nghiên cứu, ban hành thêm các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân,

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP của Chính phủ; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư