(BĐT) - Ngày 20/8 tới, Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán: D2D) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/9.

Với hơn 30,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 45,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 109,1 tỷ đồng, tăng 60%; lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, giảm 39,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 196,9 tỷ đồng, tăng 32,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 108,6 tỷ đồng, giảm 27,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 268,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu và 40,4% kế hoạch lợi nhuận năm.