Chứng khoán Bảo Việt dự chi hơn 72 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 15/10 tới, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền mặt.

Theo đó, cổ tức được trả với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 19/11/2020.

Như vậy, với hơn 72,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi 72,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020, Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% cùng kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu 483,38 tỷ đồng, giảm 14,3% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 79,3 tỷ đồng, giảm tới 41,48% so với năm trước.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư