Chuẩn bị tổng điều tra kinh tế 2017

Bổ sung các cơ quan hành chính nhà nước và cơ sở trực thuộc vào đối tượng, đơn vị điều tra trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017...
Quy mô nền kinh tế năm 2015 đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD - tăng 57 USD so với năm 2014.
Quy mô nền kinh tế năm 2015 đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD - tăng 57 USD so với năm 2014.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ vừa giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định tổng điều tra kinh tế năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu việc hoàn thiện dự thảo quyết định tổng điều tra kinh tế năm 2017 đảm bảo nguyên tắc phù hợp với quy định của Luật Thống kê (sửa đổi) năm 2015.

Đồng thời chỉ quy định về nguyên tắc việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, không quy định cụ thể về nhiệm vụ, thành phần tham gia Ban Chỉ đạo.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng yêu cầu bổ sung các cơ quan hành chính nhà nước và cơ sở trực thuộc vào đối tượng, đơn vị điều tra trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, quy mô nền kinh tế năm 2015 đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 45,7 triệu đồng/người, tương đương 2.109 USD - tăng 57 USD so với năm 2014.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm nay ước tính tăng 5,52% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, quý 1 tăng 5,48%, quý 2 tăng 5,55%.

Đóng góp vào mức tăng GDP này, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,12%, đóng góp 2,41 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,35%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm.

Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,18%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung.

Khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 6,82%, thấp hơn nhiều mức tăng 9,66% của cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 2,20%. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%, tương đương với mức tăng của cùng kỳ năm 2015. Ngành sản xuất và phân phối điện và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng trưởng khá tốt với mức tăng tương ứng là 11,7% và 8,1%. Ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng 8,8%. 

Chuyên đề