(BĐT) - Gói thầu số 11 thuộc Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên có giá hơn 1.025 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ninh, vừa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. 
Hướng tuyến của cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên (màu đỏ).

Hướng tuyến của cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên (màu đỏ).

Nội dung chính của Gói thầu số 11 là thi công xây dựng cầu Đài Xuyên 2, cầu Vân Tiên và đoạn đường nối giữa hai cầu (bao gồm công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và bảo đảm giao thông thủy cầu Vân Tiên).

Nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật là Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Ngày 29/12/2020, Chủ đầu tư có Quyết định số 114/QĐ-BDAGT phê duyệt danh sách xếp hạng Gói thầu số 11 của Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên.

Nhà thầu trúng thầu và Chủ đầu tư đã hoàn thành thương thảo hợp đồng; Chủ đầu tư có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong ngày 30/12/2020, Chủ đầu tư và Nhà thầu đã ký hợp đồng với giá 1.021,798 tỷ đồng; thời gian thực hiện 295 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Ngày 1/1/2021, Nhà thầu đã tiến hành thi công gói thầu.