(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020 theo thẩm quyền của Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình xin ý kiến UBTVQH kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình xin ý kiến UBTVQH kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế...

Thông tin này vừa được Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết trong Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Theo Báo cáo quyết toán Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư Quỹ KCB BHYT với tổng số tiền là 5.838 tỷ đồng. Theo quy định, 20% số tiền kết dư này được để lại cho địa phương sử dụng, tương ứng với 1.167 tỷ đồng.

Theo đó, tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình xin ý kiến UBTVQH cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kết dư quỹ KCB BHYT năm 2015 đến hết ngày 30/6/2020. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT.

Về phía đơn vị thẩm tra Tờ trình, Ủy ban Tài chính và Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội cho biết, việc Chính phủ trình cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn 20% kết dư Quỹ KCB BHYT là vượt quy định của Luật BHYT, do đó, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Mặc dù đồng ý với Tờ trình, nhưng trên cơ sở những ý kiến thảo luận tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với 11 tỉnh không thực hiện được theo đúng tinh thần của Luật. Đồng thời giao UBTCNS thẩm tra chính thức và Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10 tới.