Chính phủ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 29/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Điều chỉnh Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.
Điều chỉnh Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Cụ thể, Quyết định số 586/QĐ-TTg gộp giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để đầu tư hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2023, trong đó, thời gian thực hiện là năm 2021 - 2023; tăng tổng mức đầu tư Dự án lên thành 3.753 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.900 tỷ đồng (giai đoạn 2016 - 2020 là 500 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 là 2.400 tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 800 tỷ đồng) và vốn ngân sách địa phương là 853 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06/12/2019; Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 và Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 06/4/2022.

Chuyên đề