(BĐT) - Bộ Tài chính vừa công bố cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi mới của 6 ngân hàng phát triển, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Cơ quan Phát triển Pháp và Ngân hàng Tái thiết Đức.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khung điều kiện vay gồm: thời hạn khoản vay, thời gian ân hạn, lãi suất, đồng tiền vay, phí cam kết, phí thu xếp khoản vay, phí quản lý, phần phụ phí theo kỳ hạn và các ghi chú khác nếu có...

Đây là khung điều kiện vay của 6 nhà tài trợ lớn nhưng không phải là điều kiện vay cuối cùng của các khoản vay cụ thể.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi nêu tại mẫu bảng đính kèm làm cơ sở tính toán khi quyết định đăng ký đề xuất dự án dự kiến sử dụng vốn vay của 6 ngân hàng trên.