Cách thức triển khai dự án PPP hiệu quả

(BĐT) - Hôm nay (ngày 10/5), Hội thảo về cách thức triển khai một dự án PPP diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thảo luận về việc nâng cao hiệu quả đầu tư (VFM) và phương pháp giảm thiểu rủi ro cho các dự án PPP tại Việt Nam.

Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức. Tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT giới thiệu tổng quan về khung pháp lý về PPP, các dự án PPP tiên phong tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Hội thảo cũng được lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia trong nước và quốc tế về kinh nghiệm triển khai dự án PPP của OECD, tại một số nước ASEAN, Australia…

Nhằm thúc đẩy phát triển các dự án PPP tại Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ KH&ĐT đã có nhiều nỗ lực trong việc hoạch định chính sách cũng như xây dựng cơ chế hỗ trợ các bên trong quá trình tham gia dự án PPP. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo PPP cấp trung ương và giao các bộ, ngành, địa phương thành lập ban, tổ công tác PPP làm đầu mối quản lý hoạt động về PPP theo ngành, lĩnh vực. Các văn bản hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP đã được ban hành như: Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT về chọn dự án, đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi; Thông tư số 55/2016/TT-BTC về quản lý tài chính PPP…

Mặc dù có quyết tâm chính trị cao nhưng trên thực tế, việc thực hiện các dự án PPP vẫn gặp nhiều khó khăn.

Chuyên đề