(BĐT) - Sáng 25/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam và Sở GDCK Hà Nội (HNX).

Theo đó, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (VNX); ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBCKNN giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở GDCK Việt Nam.

Về lãnh đạo của HNX, ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở GDCK Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở GDCK Việt Nam, hiện nay Bộ Tài chính đang chỉ đạo UBCKNN khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc để sớm đưa Sở GDCK Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Sở GDCK Việt Nam đã được Thủ tướng ký quyết định thành lập cuối năm 2020 theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại HNX và Sở GDCK TP.HCM (HOSE). Cơ quan này hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, có trụ sở tại Hà Nội. Trong đó cũng nêu rõ HNX sẽ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác; HOSE chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và các loại chứng khoán khác…