(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản, Bình Phước đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Nâng cấp đường từ ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản. Tổng mức đầu tư của Dự án là 270 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu Nâng cấp đường từ ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản có dự toán 200,185 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Gói thầu dự kiến được mở thầu ngày 7/6/2021.