Bị Sở GTVT An Giang cấm thầu không thời hạn: Nhà thầu Trường Thắng phản ứng, vì sao?

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH Trường Thắng vừa có đơn kiến nghị về việc bị Sở Giao thông vận tải An Giang loại tại Gói thầu Sửa chữa cục bộ mặt đường Quốc lộ 91, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (giá gói thầu 11,243 tỷ đồng) vào tháng 9/2021. Lý do loại Nhà thầu xuất phát từ một văn bản ngày 12/12/2016 của Sở GTVT An Giang về việc cấm Công ty TNHH Trường Thắng tham gia đấu thầu các công trình quản lý, bảo trì các quốc lộ ủy thác của Sở mà không nêu rõ hiệu lực, thời gian cấm thầu đến khi nào.
Công ty TNHH Trường Thắng bị loại với lý do bị cấm tham gia đấu thầu các công trình quản lý, bảo trì các quốc lộ ủy thác của Sở GTVT An Giang từ tháng 12/2016. Ảnh: Tiên Giang
Công ty TNHH Trường Thắng bị loại với lý do bị cấm tham gia đấu thầu các công trình quản lý, bảo trì các quốc lộ ủy thác của Sở GTVT An Giang từ tháng 12/2016. Ảnh: Tiên Giang

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, ngày 2/11/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ ủy thác của Sở GTVT tỉnh An Giang. Trong đó có đề nghị Sở GTVT tỉnh An Giang phạt tiền Công ty TNHH Trường Thắng 3,992 tỷ đồng do chậm tiến độ thi công công trình 83 ngày; chấm dứt hợp đồng với Công ty và tổ chức lựa chọn nhà thầu thay thế theo quy định. TCĐB cũng đề nghị Sở cấm Công ty tham gia đấu thầu các công trình quản lý, bảo trì các quốc lộ ủy thác của Sở theo quy định.

Trên cơ sở Kết luận thanh tra và văn bản đẩy nhanh tiến độ thi công công trình ngày 17/11/2016 của TCĐB, kết quả tổng kiểm tra kỹ thuật ngày 10/12/2016, ông Nguyễn Văn Du - Phó Giám đốc Sở GTVT An Giang ký văn bản ngày 12/12/2016 đề nghị Công ty TNHH Trường Thắng khắc phục, sửa chữa một số hạng mục công việc; chấp hành theo chỉ đạo của TCĐB cấm Công ty TNHH Trường Thắng tham gia đấu thầu các công trình quản lý, bảo trì các quốc lộ ủy thác của Sở GTVT An Giang theo quy định.

Ngày 1/9/2021, Sở GTVT tỉnh An Giang mời thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km62+400-Km62+600(T,P); Km63+400-Km64+400(T); Km64+200-Km64+400(P); Km64+500-Km65+000(P) và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc Km65+158-Km65+760(P); Km65+170-Km65+675(T); Km66+000-Km66+540(T), Quốc lộ 91, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty TNHH Trường Thắng (giá dự thầu 9,881 tỷ đồng) và Công ty TNHH Xây dựng cầu đường An Giang (giá dự thầu 11,01 tỷ đồng). Theo báo cáo đánh giá HSDT của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Xây dựng B&V, Công ty TNHH Trường Thắng bị loại ở bước đánh giá sơ bộ, không đạt tư cách hợp lệ do đang trong thời gian bị cấm thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, TS. Nguyễn Việt Hùng - chuyên gia về đấu thầu - cho rằng, “lệnh” cấm thầu phải có thời hạn nhất định và phải ghi rõ hiệu lực từ lúc nào và đến bao giờ. Thẩm quyền ban hành văn bản cấm thầu thuộc về cấp có thẩm quyền (bên mời thầu, chủ đầu tư không đủ tư cách để ban hành quyết định cấm thầu). Sau khi ban hành văn bản cấm thầu, đơn vị có trách nhiệm phải thông báo tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở Trung ương - để thông báo danh sách nhà thầu vi phạm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, mặc dù có nội dung cấm thầu nhưng văn bản ngày 12/12/2016 của Sở GTVT An Giang không có thể thức và quy trình giống như quyết định cấm thầu.

Ngày 6/10/2021, các cán bộ và Lãnh đạo của TCĐB cho biết, Tổng cục đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT An Giang đối chiếu với quy định để xem xét, xác định thời hạn cấm thầu đối với Công ty TNHH Trường Thắng trong phạm vi quản lý của Sở cho phù hợp, làm cơ sở đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu, không thể tồn tại văn bản hay kết luận thanh tra nào mà cấm nhà thầu tham gia đấu thầu không có thời hạn. TCĐB chưa ban hành quyết định cấm thầu đối với nhà thầu nào quá 3 năm (tính đến nay, văn bản có nội dung cấm thầu Công ty TNHH Trường Thắng của Sở GTVT An Giang phát hành đã được 4 năm 9 tháng).

Trả lời phóng viên Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Phú Tân - Giám đốc Sở GTVT An Giang cho rằng, cấp có thẩm quyền đối với các gói thầu công trình quản lý, bảo trì các quốc lộ ủy thác là TCĐB, Sở GTVT An Giang chỉ là đơn vị thừa hành thực hiện, không có tư cách cấm thầu. Hiện nay, Sở GTVT An Giang đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng cầu đường An Giang – nhà thầu trúng Gói thầu Sửa chữa cục bộ mặt đường một số đoạn trên Quốc lộ 91, thành phố Long Xuyên (giá trúng thầu 11,01 tỷ đồng) và Nhà thầu đang chuẩn bị khởi công công trình.

Chuyên đề