Bệnh viện Bạch Mai thông báo gia hạn thư mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hóa chất.

Trước hết Bệnh viện Bạch Mai xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Bệnh viện Bạch Mai đã thông báo thư mời chào giá số 3176/BVBM-VTTTBYT, ngày 29 tháng 08 năm 2023 của Bệnh viện Bạch Mai về việc mời chào giá vật tư y tế lần 6 năm 2023 cho Bệnh viện Bạch Mai (vật tư dùng chung toàn bệnh viện). Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị có thêm thời gian để thực hiện việc chào giá tốt nhất, Bệnh viện Bạch Mai xin thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ 30 ngày 15 tháng 09 năm 2023.

Đường link chào giá 3176/BVBM-VTTTBYT: https://baodauthau.vn/benh-vien-bach-mai-moi-bao-gia-post143077.html

Các nội dung khác của thư mời chào giá số 3176/BVBM-VTTTBYT, ngày 29 tháng 08 năm 2023 không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Chuyên đề