Báo cáo về đầu tư theo phương thức PPP năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2021 trước ngày 31/3/2022.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021 trước ngày 31/3/2022. Ảnh: Lê Tiên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021 trước ngày 31/3/2022. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư PPP năm 2021 theo các nội dung: các dự án được triển khai thực hiện từ thời điểm Luật PPP có hiệu lực (bao gồm dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đang tổ chức lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi); dự án PPP được chuyển tiếp theo Luật PPP (trừ dự án BT); dự án áp dụng loại hợp đồng BT được chuyển tiếp thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021, các bộ, ngành, địa phương lập danh sách dự án dự kiến đầu tư theo phương thức PPP năm 2022; kiến nghị, đề xuất và kế hoạch thực hiện năm 2022 để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

Báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021 căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8, Khoản 3 Điều 90, Khoản 3 Điều 92, Khoản 3 Điều 93 Luật Đầu tư theo phương thức PPP, Điều 6 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP.

Chuyên đề