(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Delta và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang phối hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất tại ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Đây là tài sản bảo đảm của khách hàng tại NCB

Quyền sử dụng đất được đưa ra bán đấu giá là đất được phê duyệt hình thức sử dụng đất khu công nghiệp theo Giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 673393 do UBND tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 29/10/2015. Diện tích khu đất là 49.968,7 m2.

Mức giá khởi điểm bán đấu giá là 59,297 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định. NCB đưa ra bán đấu giá tài sản này để thu hồi nợ vay của khách hàng.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 28/10 - 18/11/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Delta. Thời gian nộp tiền đặt trước (tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm) từ ngày 18 - 22/11/2021.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên; dự tổ chức vào ngày 23/11/2021.