(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh đang thông báo bán đấu giá 3 quyền sử dụng đất  (tổng diện tích là 52.079 m2) tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vào ngày 21/12/2021. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 99,89 tỷ đồng.
3 quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp của khách hàng tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp của khách hàng tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 quyền sử dụng đất tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là tài sản thế chấp của khách hàng tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Tài sản bán đấu giá bao gồm: Quyền sử dụng 9.615 m2 đất trồng cây lâu năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL631853, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H07306 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 28/2/2008, cập nhật thay đổi ngày 5/6/2018.

Quyền sử dụng 28.708 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U550695, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 04837QSDĐ/2573QĐCT.UBH do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 08/05/2002, cập nhật thay đổi ngày 5/6/2018.

Quyền sử dụng 13.756 m2 đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U531031, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 02751QSDĐ/2321QĐCTUBH do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 25/04/2002, cập nhật thay đổi ngày 5/6/2018.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 99,898 tỷ đồng, bước giá 20 triệu đồng/bước giá. Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm.

Thời gian bán và nhận hồ sơ từ ngày 19/11 – 20/12/2021. Thời gian xem tài sản trong 2 ngày 30 – 31/11/2021.

Cuộc đấu giá được tiến hành theo hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói. Thời gian tổ đấu giá dự kiến ngày 21/12/2021.