(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt - Tam Đa - Đông Phong, huyện Yên Phong theo loại hợp đồng BT có tổng mức đầu tư 429,19 tỷ đồng sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là thông tin được nhấn mạnh trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án vừa được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Dũng Liệt, xã Tam Đa, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Dự án bao gồm các hợp phần: xây dựng tuyến đường liên xã Dũng Liệt, Tam Đa, Đông Phong (giai đoạn I); xây dựng 3 cầu vượt mương tiêu trên tuyến bằng dầm bản giản đơn bê tông cốt thép; xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước ngang, hoàn trả mương thủy lợi, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, vạch sơn biển báo. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 đến năm 2022.

Theo một cán bộ thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Phong (bên mời thầu), dự án này vốn nằm trong danh sách một số dự án BT được tỉnh Bắc Ninh tạm dừng triển khai.

Các thông tin trước đó cho biết, để hoàn vốn cho nhà đầu tư thực hiện Dự án, Bắc Ninh dự kiến giao nhà đầu tư khai thác một phần giá trị quyền sử dụng đất tại các khu đất có tổng diện tích khoảng 35 ha thuộc thị trấn Chờ (3,7 ha), xã Thụy Hòa (14 ha), xã Yên Trung (14,65 ha), xã Đông Tiến (2,65 ha), huyện Yên Phong.