(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án ĐTXD cải tạo hồ Đại Đình và nâng cấp đường chợ Lã phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn theo hợp đồng BT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 68,997 tỷ đồng, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là từ tháng 7/2020. Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.