(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, văn hóa và đường giao thông xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng mức đầu tư của Dự án là 142,284 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi trong nước; phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 10 năm 2020. Thời gian thực hiện hợp đồng Dự án là 36 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.