(BĐT) - Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp xem xét phương án đấu giá mẫu quyền khai thác khoáng sản đối với: mỏ đá xây dựng - vật liệu san lấp Suối Lúp, xã Bình Ba, huyện Châu Đức; mỏ cát xây dựng - vật liệu san lấp tại xã Tam Phước, huyện Long Điền (khu I); mỏ cát san lấp, xã Tam Phước, huyện Long Điền (khu II).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng phương án đấu giá mẫu về quyền khai thác khoáng sản.

Phương án đấu giá mẫu quy định: đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại các cuộc đấu giá; các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đảm bảo đáp ứng các quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản, có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.