Bà Rịa - Vũng Tàu: 385 tỷ đồng quản lý, bảo trì hệ thống giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ đầu tư) đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, với tổng dự toán là 385,019 tỷ đồng, gồm 7 gói thầu. Nguồn vốn sử dụng từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông năm 2020 - 2022.

Bên mời thầu đang phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu Quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 - 2022 (382,952 tỷ đồng) và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công (1,489 tỷ đồng). 2 gói thầu cùng đóng/mở thầu ngày 22/7/2020.

5 gói thầu tư vấn theo kế hoạch sẽ lần lượt được chỉ định thầu trong khoảng thời gian từ quý IV/2020 đến quý II/2021.

Chuyên đề