(BĐT) - Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước sẽ có 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong giai đoạn 2022 - 2025, cả nước phấn đấu có 95% người cao tuổi có thẻ BHYT. Ít nhất 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh (KCB) và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

Hàng năm, ít nhất 80% số người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau. 70% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng, ít nhất 10.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội…

Trong giai đoạn 2006 - 2030, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT. 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được KCB và được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng.

Hàng năm, khoảng 90% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau; 80% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng, khoảng 20.000 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người phụng dưỡng được chăm sóc, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội.

Để đạt được các mục tiêu này, Chương trình cũng đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó có nhóm giải pháp về trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như: hoàn thiện các chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và các chính sách KCB BHYT cho người cao tuổi; thực hiện KCB tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở KCB…

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, hội, đoàn thể liên quan và các địa phương; các chương trình, dự án, đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi các cấp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Chương trình; bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình.