(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh Nhà máy Xi măng Sông Gianh (gọi tắt là Dự án), tỉnh Quảng Bình. Mục tiêu đầu tư nhằm tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác của tuyến vận tải cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi các cảng biển Hòn La, Vũng Áng, bảo đảm an toàn giao thông các phương tiện lưu thông qua khu vực thị xã Ba Đồn, Nhà máy Xi măng Sông Gianh…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng chiều dài Dự án khoảng 10,82 km, gồm Dự án thành phần 1 Đầu tư xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn; Dự án thành phần 2 Đầu tư hoàn thiện Quốc lộ 12A đoạn tránh Nhà máy Xi măng Sông Gianh. Tổng mức đầu tư 474,78 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành đoạn tránh thị xã Ba Đồn năm 2024 và hoàn thành đoạn tránh Nhà máy Xi măng Sông Gianh vào năm 2022. Chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.