3 tháng dự kiến giải ngân hơn 58.290 tỷ đồng vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến hết tháng 3/2021, toàn hệ thống giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 đạt 58.290,5 tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (trên 434.797 tỷ đồng).
Vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đến hết tháng 3/2021 dự kiến tăng 217 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Lê Tiên
Vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đến hết tháng 3/2021 dự kiến tăng 217 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Số liệu giải ngân trên không bao gồm vốn cấp thẳng qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các dự án cấp bằng lệnh chi tiền (kiểm soát chi qua cơ quan tài chính), phần cấp bù lãi suất qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

So với cùng kỳ năm 2020, vốn đầu tư giải ngân tăng 217 tỷ đồng về giá trị, tăng 0,5 điểm % về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (đến hết 31/3/2020, lũy kế vốn đầu tư năm 2020 giải ngân đạt trên 58.073 tỷ đồng, bằng 12,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

KBNN dự kiến đến hết tháng 3/2021, lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2020 sang năm 2021 qua hệ thống KBNN là trên 2.392 tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang (54.932 tỷ đồng).

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 qua KBNN, KBNN tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc thanh toán, giải ngân vốn với KBNN.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư