(BĐT) - Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện 3 nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho phát triển cụm công nghiệp (CCN).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một là, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng các CCN giai đoạn 2021 - 2025 từ ngân sách trung ương, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào khu vực nông thôn, phát huy hiệu quả các CCN; cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hai là, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển CCN, về đầu tư.

Ba là, phối hợp với các UBND tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị trong việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong CCN; thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư, hiệu quả hoạt động của các CCN trên địa bàn…