(BĐT) - Ngày 10/5/2021, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) đã tiến hành đóng/mở thầu Gói thầu số XL01 Thi công xây dựng đoạn Km380+00 ÷ Km389+900 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 .
2 liên danh nhà thầu và 1 nhà thầu độc lập tham gia đấu thầu Gói thầu số XL01 thuộc Dự án thành phần cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

2 liên danh nhà thầu và 1 nhà thầu độc lập tham gia đấu thầu Gói thầu số XL01 thuộc Dự án thành phần cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Xây dựng Đèo Cả; Liên danh Tổng công ty Thăng Long - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô; Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh.

Gói thầu số XL01 có giá hơn 1.136 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, bảo đảm dự thầu 23 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng. Theo kế hoạch, Ban Quản lý dự án 6 sẽ khẩn trương tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu, những nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Dự kiến, Gói thầu số XL01 của Dự án thành phần cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu vào cuối tháng 5/2021 để tổ chức khởi công xây dựng trong tháng 6/2021.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án 6 cũng đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu 3 gói thầu xây lắp nghìn tỷ khác của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Dự kiến, ngày 17/5/2021, Ban Quản lý dự án 6 sẽ tiến hành đóng/mở thầu 3 gói thầu xây lắp này gồm: Gói thầu số XL02 Thi công xây dựng đoạn Km389+900 ÷ Km405+00 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công); Gói thầu số XL03 Thi công xây dựng đoạn Km405+00 ÷ Km419+600 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công); Gói thầu số XL04 Thi công xây dựng đoạn Km419+600 ÷ Km430+00 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công).