• 3 nhà thầu cạnh tranh gói thầu cao tốc nghìn tỷ Nghi Sơn - Diễn Châu

    11/05/2021 08:29

    (BĐT) - Ngày 10/5/2021, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) đã tiến hành đóng/mở thầu Gói thầu số XL01 Thi công xây dựng đoạn Km380+00 ÷ Km389+900 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 .
  • Mời thầu 2 gói thầu cao tốc hơn 2.000 tỷ đồng

    19/04/2021 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án 2 đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu XL3 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km364+410,75-Km380+000 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (giá gói thầu 1.113 tỷ đồng).

chuyên đề

Kết nối đầu tư