171 tỷ đồng xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch tại Bà Rịa Vũng Tàu

(BĐT) - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chấp thuận cho Công ty CP cấp nước Phú Mỹ đầu tư dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về khu công nghiệp Phú Mỹ 3 - Phú Mỹ tại huyện Châu Đức, và thị xã Phú Mỹ với tổng vốn đầu từ hơn 171 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Mục tiêu của dự án là phát triển tuyến ống truyền tải tiếp nhận nước từ nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức, nhằm phục vụ nhu cầu nước sạch của Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 - thị xã Phú Mỹ trong giai đoạn từ năm 2018- 2030. Công suất thiết kế  50.000 m3/ngày.

Về tiến độ thực hiện dự án,  dự kiến hoàn thành thi công xây dựng và vận hành thử vào tháng 5/2020; đến tháng 6/2020 hoàn thành và đưa dự án đi vào sử dụng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu, trong quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, các giấy phép xây dựng đã được cấp phép và các quy định pháp luật khác liên quan. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết; ký quỹ đầu tư đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

Chuyên đề