1.000 tỷ đồng xây dựng Viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dự án có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu chính, bao gồm: Gói thầu số 19 Hệ thống điều hòa không khí, thông gió; BMS (149,587 tỷ đồng); Gói thầu số 20 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (48,91 tỷ đồng); Gói thầu số 25 Hệ thống điện mạng ngoài, cấp - thoát nước mạng ngoài, cổng, tường rào (101,445 tỷ đồng). Dự kiến, các gói thầu sẽ lần lượt được mở thầu từ ngày 18/4 - 1/5/2023.

Chuyên đề