(BĐT) -  Cổ phiếu Tesla tăng 19% giúp Elon Musk là người kiếm được nhiều tiền nhất tuần qua với 13 tỷ USD. Dưới đây là 10 tỷ phú kiếm được nhiều nhất trong tuần 11 - 18/9, theo Forbes.
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 1

1. Elon Musk

Tài sản: 92,4 tỷ USD, tăng: 13 tỷ USD

Nguồn tài sản: Tesla, Space X

10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 2

2. Fan Hongwei và gia đình

Tài sản: 15,9 tỷ USD, tăng: 6,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: dầu khí, Hengli Petrochemical
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 3

3. Larry Ellison

Tài sản: 78,9 tỷ USD, tăng: 4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Phần mềm, Oracle
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 4

4. Amancio Ortega

Tài sản: 69,1 tỷ USD, tăng: 3,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Zara
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 5

5. Masayoshi Son

Tài sản: 31,6 tỷ USD, tăng: 3,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: SoftBank
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 6

6. Zuo Hui

Tài sản: 17,2 tỷ USD, tăng: 2,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Môi giới bất động sản, Homelink
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 7

7. Larry Xiangdong Chen

Tài sản: 11,8 tỷ USD, tăng: 2,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Công nghệ giáo dục, GSX Techedu
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 8

8. Eric Yuan và gia đình

Tài sản: 19,4 USD, tăng: 2,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Hội nghị trực tuyến, Zoom
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 9

9. Wang Chuanfu

Tài sản: 9,4 USD, tăng: 1,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: Xe điện BYD Auto
10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tuần qua: Elon Musk dẫn đầu với 13 tỷ USD ảnh 10

10. Goh Cheng Liang

Tài sản: 18,7 USD, tăng: 1,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Sơn Nippon